Ochrana osobných údajov

 

  • Vami zadané osobné údaje podliehajú ustanoveniam v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel. Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu) je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi. Používanie  osobných údajov zákazníkov  sa riadí zákonom č. 428/2002 Z.z., Zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.
  • Chránime vaše dáta: Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú naprosto dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité pre úkony spojené s vybavením objednávky. Súčasne môžu byť osobné údaje využité pre obchodné správy prevádzkovateľa emailom, telefonicky alebo zaslaním poštou. Zasielanie týchto obchodných správ je možné kedykoľvek zrušiť písomnou formou.
  • Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje  z databázy vymazané a prevádzkovateľ ich naďalej nebude spracovávať.

Potrebujete vedieť viac? Kontaktujte nás

Políčka označené povinná položka musíte vyplniť.

povinná položka

povinná položka

povinná položka


povinná položka


captcha
povinná položkaZľavy, akcie, novinky? Chcem zasielať emailom! Ukážka newsletteru.
Špecialista na cyklistické a bežecké oblečenie Rogelli

Košík obsahuje 0 položiek za € 0,00