Zákaznícky účet


Ak ste klikli na niektorú z ponúk v roletovom menu "Môj účet" v hlavičke webu, ocitli ste sa v prostredí Vášho zákazníckého účtu, ktorý Vám umožňuje:

Objednávky on-line

  • V zelenom ľavom panele zvoľte ponuku "História objednávok" a ponúkne sa Vám prehľad všetkých Vaších objednávok zoradený podľa dátumu zostupne. Vpravo je celkový údaj o stave objednávky.

  • Ihneď po odoslaní objednávky máte stav vybavovania jednotlivých položiek pod Vašou plnou kontrolou, stačí kliknúť na modré číslo objednávky a zobrazí sa Vám jej detail. Pri jednotlivých položkách je zobrazený v reálnom čase stav danej položky (napr. rezervované, vybavuje sa, vybavené, čiastočne rezervované, čiastočne vybavené, stornované).

Firemné údaje

  • Vaše firemné údaje si udržujete sami podľa Vaších potrieb. Zmena e-mailu, hesla, dodacej adresy, telefónu...
  • V ľavom zelenom menu zvoľte voľbu "Upraviť osobné údaje".
  • Vykonané zmeny uložte modrým tlačítkom "Upraviť".

<= späť na prehľad alebo pokračovať v sprievodcovi nakupovaním =>