Reklamácia

Obecná informácia

Aby sme dosiahli Vašu plnú spokojnosť, ponúkame iba kvalitný tovar, pri ktorom sme plne presvedčení o výhodnosti pomeru cena/kvalita. Ak sa aj napriek tomu vyskytne dôvod k reklamácii, postupujte, prosím, podľa nasledujúcich bodov, aby mohla byť reklamácia uznaná a v čo najkratšej možnej dobe vybavená.
V každom prípade sa snažíme nájsť také riešenie, ktoré Vám bude vyhovovať!

Poškodenie vzniknuté prepravou zásielky

Kupujúci je povinný skontrolovať pri prevzatí stav zásielky a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Ak aj napriek tomu kupujúci zistí až po prevzatí, že zásielka je poškodená, je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho na email info@rogelli.sk. Uveďte Vaše celé meno, číslo objednávky a popis poškodenia. Reklamačné oddelenie zaistí čo najrýchlejšiu výmenu.

Závada pri prvom použití výrobku

Ak sa závada prejaví pri prvom použití výrobku, najneskôr však do 3 dní od predaja, predávajúci poskytuje rýchle riešenie reklamácie výmenou za nový nezávadný kus pri splnení nasledujúcich bodov:

  • Tovar nie je viditeľne použitý a je zrejmé, že poškodenie nespôsobil kupujúci.

  • Tovar je skladom (inak nie je výmena možná).

Reklamácia počas záručnej doby

Kupujúci je povinný podať predávajúcemu oznámenie o vadách (reklamáciu) neodkladne potom čo vady zistil. Podmienkou na prevzatie reklamácie je, aby bola uplatnená počas záručnej doby, ktorá trvá 24 mesiacov. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté neodborným používaním výrobku, ani za škody spôsobené vonkajšími vplyvmi a chybnou manipuláciou. Na takéto vady sa záruka nevzťahuje. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie vecí (alebo ich dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je možné považovať za vadu a nie je teda dôvodom k reklamácii. Predajca sa zaväzuje opraviť alebo vymeniť vadný tovar najneskôr do 30tich kalendárnych dní od obdržania reklamovaného tovaru. O zahájení reklamačného konania bude zákazník informovaný na emailovej adrese uvedenej v Doklade na vrátenie tovaru.

Ako zaslať reklamovaný tovar?

Stručného sprievodcu, ako postupovať pri zasielaní tovaru späť nájdete v sekcií Ako vrátiť tovar?

 


Potrebujete vedieť viac? Kontaktujte nás

Políčka označené povinná položka musíte vyplniť.

povinná položka

povinná položka

povinná položka


povinná položka


captcha
povinná položkaZľavy, akcie, novinky? Chcem zasielať emailom! Ukážka newsletteru.
Špecialista na cyklistické a bežecké oblečenie Rogelli

Košík obsahuje 0 položiek za € 0,00