Čo nájdem v mojom zákazníckom účte?

Ak ste si zvolili niektorú z ponúk v rolovacom menu "Môj účet" v hlavičke webu, ocitli ste sa vo  Vašom zákazníckom účte, ktorý Vám umožňuje:

Objednávky on-line

  • V ľavom zelenom paneli zvoľte možnosť "História objednávok" a ponúkne sa Vám prehľad všetkých Vašich objednávok radený podľa dátumu zostupne. Vpravo je celkový údaj o stave objednávky.

  • Ihneď po odoslaní objednávky máte stav vybavovania jednotlivých položiek pod Vašou úplnou kontrolou, stačí kliknúť na modré číslo objednávky a zobrazí sa Vám jej detail. Pri jednotlivých položkách je v reálnom čase zobrazený ich stav (napr. rezervované, vybavuje sa, vybavené, čiastočne rezervované, čiastočne vybavené, stornované).

Osobné údaje

  • Vaše osobné údaje si udržujete sami podľa Vašich potrieb. Zmena e-mailu, hesla, dodacej adresy, telefónu...
  • V ľavom zelenom menu zvoľte možnosť "Upraviť osobné údaje".
  • Vykonané zmeny uložte modrým tlačidlom "Upraviť".